THINK ABOUT IT

Den indre intelligens i niveauer for selvindsigt


Dato og tid

Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 18:00 til 21:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 19:00

Sted

Villa Wilder
Wildersgade 55
1408 København K
Denmark

Arrangør

THINK ABOUT IT
+45 70278060
bis@thinkaboutit.dkDengang Don Richard Riso opdagede niveauerne for selvindsigt, som han selv kaldte for Levels of Development og Levels of Health, blev Enneagrammet for første gang dynamisk. Fremfor bare at tale om typerne, kan vi i dag tale om udviklingen af de forskellige typer afhængig af om de bevæger sig op eller ned i niveau.

Da jeg selv begyndte at undervise i Enneagrammet i 2002 spurgte jeg Don og Russ om det var i orden med dem, at jeg kaldte dem for Niveauer for Selvindsigt på dansk, og de var dengang helt med på ideen, idet niveauerne netop illustrerer din grad af selvindsigt og dermed også din grad af indsigt i andre mennesker. Inden for de seneste 5 år er Russ begyndte at omtale niveauerne for Levels of Presence, idet det også er udtryk for i hvor høj grad du er nærværende og tilstede.

Så i bund og grund er niveauerne en skala for din egen personlige udvikling, din fysiske, mentale og emotionelle sundhed, din selvindsigt samt dit nærvær. MEN niveauerne er også mere end det!

Der findes en række indbyrdes dynamikker i niveauerne, der også hjælper os med at bruge Enneagrammet på praktisk vis i hverdagen. En af de mere kendte dynamikker er typernes indbyrdes sammenhænge under pres og udvikling, hvor pilene mellem typerne giver indsigt i, hvordan vi opfører os når vi er pressede samt hvad vi kan gøre for at håndtere den pressede situation. Det er også rimeligt kendt, at niveauerne også påvirker i hvor høj grad dit Instinkt har taget styringen med dit liv, men mindre kendt er det at pilene i sig selv også har en betydning.

Fx handler pilen mellem Type 8 og Type 5 om kompetencer og færdigheder, der har meget forskellige betydning for 8’eren og 5’eren. For Type 8 giver kompetencer og færdigheder en mulighed for at opnå eller fastholde en plads i hierarkiet og dermed få den nødvendige betydning eller magt, der gør at ingen kommer til at ”bestemme over mig”. For Type 5 derimod handler kompetencer og færdigheder om at føle sig brugbar og nyttig samt ”have en identitet gennem sin viden”.

På denne aften vil du få indsigt i niveauerne og den indbyggede intelligens i niveauerne, samt få inspiration til at gå dybere ind i dette emne.

Du vil få inspiration og småværktøjer på denne aften, hvor du også vil høre mere om: 

  • Den indre dynamik mellem typerne og den mere traditionelle forståelse af pilene.
  • Den indre intelligens mellem de enkelte niveauer, hvorved typen ændrer sig afhængig af niveauet.
  • Anvendelsen af stregerne mellem typerne, der kan betragtes som særlige områder typerne er optaget af.
  • Invitation til dit videre arbejde med niveauerne, der vil give dig endnu mere indsigt i de typer, som du ikke normalt relaterer dig til.

Jeg glæder mig utroligt til denne Enneagramaften, da jeg er sikker på at vi kommer forbi emner og måder at se niveauerne på, som vil være nyt for mange. Det er altid fascinerende at dykke ned i områder af Enneagrammet, som stadig er lidt ukendt territorie for mange og som byder så meget nyttigt ind – især om den type, du ikke selv relaterer dig til.

De bedste hilsner,
Flemming Christensen

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

THINK ABOUT IT
+45 70278060
bis@thinkaboutit.dk